กรงแบบฟาร์มปูน
รหัส BC กรงสไตล์ฟาร์มสัตว์
BC.1 กรงสไตล์ฟาร์ม
ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ
สั่งทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
BC.2 กรงสไตล์ฟาร์ม
ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ
สั่งทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
BC.3 กรงสไตล์ฟาร์ม
ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ
สั่งทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
BC.4 กรงสไตล์ฟาร์ม
ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ
สั่งทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ