กรงสุนัข สแตนเลส ใส่หลังคา
SR.1 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก80 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.2 กรงพร้อมหลังคา
ย107 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
SR.3 กรงพร้อมหลังคา
ย186 x ก70 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.4 กรงพร้อมหลังคา
ย216 x ก107 x ส140cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.5 กรงพร้อมหลังคา
ย156 x ก107 x ส130cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.6 กรงพร้อมหลังคา
ย306 x ก107 x ส140cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.7 กรงพร้อมหลังคา
ย186 x ก107 x ส140cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.8 กรงพร้อมหลังคา
ย150 x ก107 x ส130cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.9 กรงพร้อมหลังคา
ย150 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.10 กรงพร้อมหลังคา
ย186 x ก107 x ส140cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.11 กรงพร้อมหลังคา
ย156 x ก107 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SR.12 กรงพร้อมหลังคา
ย156 x ก107 x ส130cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.13 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก107 x ส125cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.14 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก107 x ส125cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.15 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก107 x ส125cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
SR.16 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก80 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.17 กรงพร้อมหลังคา
ย107 x ก97 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
SR.18 กรงพร้อมหลังคา
ย107 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
SR.19 กรงพร้อมหลังคา
ย107 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
SR.20 กรงพร้อมหลังคา
ย80 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
SR.21 กรงพร้อมหลังคา
ย80 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
SR.22 กรงพร้อมหลังคา
ย107 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
SR.23 กรงพร้อมหลังคา
ย126 x ก107 x ส125cm.
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่