กรงสุนัข สแตนเลส พร้อมพัดลม
SF.1 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w126 x d80 x h100cm.
SF.2 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w80 x d67 x h80cm.
SF.3 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w80 x d67 x h80cm.
SF.4 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w107 x d67 x h80cm.
SF.5 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w186 x d70 x h100cm.
SF.6 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w156 x d107 x h130cm.
SF.7 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w186 x d107 x h140cm.
SF.8 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w156 x d107 x h130cm.
SF.9 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w156 x d107 x h130cm.
SF.10 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w107 x d97 x h100cm.
SF.11 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w217 x d107 x h140cm.
SF.12 กรงติดพัดลม
ขนาดกรงสแตนเลส
w130 x d67 x h80cm.