กรงพับได้และน็อคดาวห์ สแตนเลส
รหัส SFC กรงพับเก็บได้ สแตนเลส
SFC.1 กรงพับได้
กรงพับเก็บได้สแตนเลส
มีทั้งหมด 3ขนาด คลิ๊กรูป!
SFC.2 กรงพับได้
กรงพับเก็บได้สแตนเลส
มีทั้งหมด 3ขนาด คลิ๊กรูป!
SFC.3 กรงคอกพับได้
ย93 x ก59 x ส66cm.
กรงแบบคอก พับได้
รหัส SFB กรงน็อคดาวห์ สแตนเลส
SFB.1 กรงสแตนเลส น็อคดาวห์
ย94.5 x ก60 x ส81cm.
กรงแบบแบ่ง 2ห้อง (nockdown)
SFB.2 กรงสแตนเลส น็อคดาวห์
ย80 x ก53 x ส70cm.
กรงแบบแบ่ง 2ห้อง (nockdown)
 
รหัส SFCC กรงแมว กรงกระรอก กรงลิง กรงพับได้สแตนเลส
SFCC.1 กรงสัตว์ปีน
กรงพับเก็บได้สแตนเลส
มีทั้งหมด 2ขนาด คลิ๊กรูป!