กรงสุนัข สแตนเลส รุ่นประหยัด
กรงสแตนเลส รหัส SS-1
ย157 x ก107 x ส130cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-ใหญ่
กรงสแตนเลส รหัส SS-3A
ย107 x ก97 x ส100cm.
สำหรับสุนัข เล็ก-กลาง
กรงสแตนเลส รหัส SS-4
ย107 x ก67 x ส100cm.
สำหรับสุนัข เล็ก
กรงสแตนเลส รหัส SS-5
ย107 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัข เล็ก
กรงสแตนเลส รหัส SS-6
ย80 x ก67 x ส80cm.
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง