กรงแมวสแตนเลส แบบที่7 
*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส แบบแบ่งห้อง
    2ชั้น4ห้อง มีชั้นนอนแมว
*ขนาดกรง
    (ย)130x(ก)67x(ส)160cm.
    -มีประตูเปิด 4บาน
    -แบ่งกั้นห้อง สามารถถอดกั้นกลางออกได้
    -ล้อเลื่อนล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
    -ถาดรองสแตนเลส 4ใบ
    -มีชั้นนอนภายในกรง (1ชั้น/ห้อง)
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์