กรงแมวสแตนเลส แบบที่4 
*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    ยาว 150cm.  มุ้งลวดสีชา
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)80cm.
    -มีประตูเปิด 3บาน
    -ล้อเลื่อนล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
    -ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
    -มีชั้นนอนยาวและสั้น 2ชั้น
    -พื้นกรงพลาสติกรู
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์