กรงแมวสแตนเลส แบบที่2 
*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    สูง 180cm.  แบบตะแกรงหยิก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)180cm.
    -มีประตูเปิดใหญ่ 1บาน
    -ล้อเลื่อนล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -มีชั้นนอนตะแกรงหยิก 2ชั้น
    -พื้นกรงพลาสติกรู
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์