คอกสแตนเลส แบบที่9 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส แบ่ง3ห้อง ติดมุ้งลวด
  ถอดกั้นห้องได้ พื้นพลาสติก
ขนาดกรง
  (ย)200x(ก)67x(ส)80cm.
    -ประตูเปิด3บาน
    -ถอดกั้นกลางออกได้
    -ถาดรองสแตนเลส 3ใบ
    -ติดมุ้งลวด ด้านบนเปิดมุ้งเป็นคอกได้
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ