คอกสแตนเลส แบบที่8 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาสติก
ขนาดกรง
  (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
    -ประตูเปิด1บาน
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -พื้นพลาสติก ถอดล้างสะดวก
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ