คอกสแตนเลส แบบที่3 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลสยาว แบ่ง2ห้อง
  ถอดกั้นห้องได้ ไม่มีพื้นกรง
ขนาดกรง
  (ย)157x(ก)67x(ส)100cm.
    -ประตูเปิด2บาน
    -ถอดกั้นกลางออกได้
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ