คอกสแตนเลส แบบที่21 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์1XL ไม่มีพื้น มีประตูเปิด
ขนาดกรง
  (ย)150x(ก)150x(ส)130cm.
    -ประตูเปิด1บาน
    -ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่ง
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ