คอกสแตนเลส แบบที่19 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์5XL สูง65เซน. พื้นพลาสติก
ขนาดกรง
  (ย)127x(ก)80x(ส)65cm.
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -พื้นพลาสติก ถอดล้างสะดวก
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ