คอกสแตนเลส แบบที่18 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส แบ่ง2ห้อง
  ถอดกั้นห้องได้ พื้นสแตนเลส
ขนาดกรง
  (ย)120x(ก)67x(ส)80cm.
    -ประตูเปิด2บาน
    -ถอดกั้นกลางออกได้
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -พื้นสแตนเลส
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ