คอกสแตนเลส แบบที่17 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์6 พื้นพลาสติก
ขนาดกรง
  (ย)80x(ก)67x(ส)65cm.
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -พื้นพลาสติก ถอดล้างสะดวก
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด2.5นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ