คอกสแตนเลส แบบที่16 
*กรงขนาด (ย)107x(ก)97x(ส)100cm.
*ประตูเปิด 1บาน และบานส่งอาหาร 1บาน
* ตัวกรงติดตั้งมุ้งลวดรอบด้าน กันยุงรอบกรง
*พื้นพลาสติกรู มีถาดรอง ทำความสะอาดง่าย
*ล้อเลื่อนแบบยูรีเทน ล็อคล้อได้ไม่ให้กรงเลื่อน