คอกสแตนเลส แบบที่15 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส ไม่มีพื้นกรง พร้อมประตูเปิด
ขนาดกรง (ผลิต3ขนาด สั่งแบบอื่นๆได้)
  size (S) : (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
  size (M) : (ย)107x(ก)97x(ส)80cm.
  size (L) : (ย)127x(ก)107x(ส)80cm
    -ประตูเปิด1บาน
    -ถอดเก็บได้สะดวก
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ