คอกสแตนเลส แบบที่13 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์2 สูง65เซน. พื้นพลาสติก
  มีประตูเต็มบานใหญ่ด้านหน้า
ขนาดกรง
  (ย)127x(ก)107x(ส)65cm.
    -ประตูเปิด1บาน
    -ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
    -พื้นพลาสติก ถอดล้างสะดวก
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ