คอกสแตนเลส แบบที่11 
ชื่อกรง
  คอกสแตนเลส เบอร์5 ยกขากรงสูง พื้นพลาสติก
  มีประตูด้านหน้าเต็มบาน
ขนาดกรง
  (ย)107x(ก)67x(ส)110cm.
    -ประตูเปิด1บานใหญ่
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
    -พื้นพลาสติก ถอดล้างสะดวก
    -ล้อเลื่อนแบบล็อคล้อได้ ขนาด3นิ้ว
บริการออกแบบ และสั่งทำตามแบบที่คุณต้องการ