กรงนกสแตนเลส แบบที่9 
*ชื่อกรง
    กรงนกสแตนเลส แบบแขวน
    ทรงโดมกลม มี2ขนาด
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวม)
    S : (ย)35x(ก)35x(ส)40cm.
    M : (ย)50x(ก)50x(ส)60cm.
    -ลูกกรงแบบหุลกลมตรง
    -พื้นแบบสแตนเลส เหมาะกับนก ทำความสะอาดง่าย
    -ประตูเปิดใหญ่ 1บาน
    -ถาดรองสแตนเลส 1ใบ

*บริการสั่งทำตามแบบทุกชนิด