NO.1

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 ยาว150cm.
    แบ่ง3ห้อง พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.2

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 แบ่ง2ห้อง
    มีหลังคามุมฉาก พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.3

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 /3ชั้น /6ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.4

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์3 /2ชั้น /4ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)200cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.5

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 /2ชั้น /4ห้อง
    มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)200cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.6

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 /2ชั้น /4ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.7

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 ยาว150cm. 3ห้อง
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.8

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5S /2ชั้น /6ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.9

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์6+3A (7ห้อง)
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก (2ชั้น)
*ขนาดกรง
    (ย)300x(ก)97x(ส)170cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.10

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์000(3XL)
    แบ่ง2ห้อง พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)246x(ก)107x(ส)140cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชิวาวา บางแก้ว โกดเด้น เกรดเดน
    และสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกขนาด

NO.11

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์00 (สูง100cm.)
    แบ่ง2ห้อง พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)217x(ก)107x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว โกดเด้น เกรดเดน
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.12

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์1
    แบ่ง2ห้อง พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชิวาวา บางแก้ว โกดเด้น
    และสุนัขสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่

NO.13

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์4 2ห้อง ยาว200cm.
    มีหลังคามุมฉาก พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)200x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็ก-กลางทุกชนิด

NO.14

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์1 แบ่ง2ห้อง
    มีหลังคาโค้งฯ พื้นพลาสติก มุ้งสีขาว
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไซบีเรีย บางแก้ว สปิท บีเกิล
    และสุนัขเล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.15

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์1 แบ่ง2ห้อง
    มีหลังคาโค้งฯ พื้นพลาสติก มุ้งสีชา
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไซบีเรีย บางแก้ว สปิท บีเกิล
    และสุนัขเล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.16

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 2ห้อง ยาว200cm.
    มีหลังคาโค้งฯ พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)200x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.17

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 แบ่ง2ห้อง
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.18

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 แบ่ง2ห้อง
    เปิดบนได้ พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.19

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์6 /2ชั้น /2ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.20

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์6 แบ่ง2ห้อง
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.21

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 /3ชั้น /3ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.22

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์5 สูง130cm.
    แบ่ง2ห้อง พื้นพลาสติก เปิดบนได้
*ขนาดกรง
    (ย)200x(ก)67x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็ก-กลางทุกชนิด

NO.23

*ชื่อ
กรงแบ่งห้อง 11ห้อง พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้ง พร้อมคอกในตัว
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)70cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.24

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง (ฺBIG SIZE สั่งพิเศษ)
    พื้นพลาสติก แบ่ง3ห้อง มีทางเชื่อม
*ขนาดกรง
    (ย)600x(ก)207x(ส)150cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชิวาวา บางแก้ว โกดเด้น เกรดเดน
    และสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกขนาด

   
NO.25

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์6 /2ชั้น /2ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.26

*ชื่อ 
    กรงแบ่งห้อง เบอร์3 (2ชั้น 2ห้อง)
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)230cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว ไซบีเรีย สปิท บีเกิล
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด