คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 1

*ชื่อ
    คอกสนามสแตนเลส แบบไม่มีพื้น
    แบ่ง 2 ห้อง ถอดกั้นห้องออกได้
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์ เล็กทุกชนิด

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 2

*ชื่อ
    คอกสนามสแตนเลส แบบไม่มีพื้น
    ผลิต 3ขนาด
*ขนาดกรง
    มีขนาด (S,M,L)  คลิ๊กเข้าชม
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์ เล็ก-กลาง

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 3

*ชื่อ
    คอกสนามสแตนเลส เบอร์ 1XL
    แบบไม่มีพื้น มีประตู    
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)150x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 4

*ชื่อ
    คอกสนามสแตนเลส กว้าง550cm.
    ไม่มีพื้น มีประตูเปิดู    
*ขนาดกรง
    (ย)250x(ก)550x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์ เล็ก-กลาง

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 5

*ชื่อ
    คอกสนามสแตนเลส กว้าง300cm.
    ไม่มีพื้น มีประตูเปิด
ขนาดกรง
  (ย)200x(ก)300x(ส)90cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 6

*ชื่อ
    คอกสนามแบบรั้ว กว้าง280cm.
    มีประตูเปิด
ขนาดกรง
  (ย)280x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

คอกสนาม สแตนเลส แบบที่ 7

*ชื่อ
    คอกสนามแบบรั้ว มีประตูเปิด
    พื้นยกขึ้น ใต้พื้นมีร่องระบายน้ำ
ขนาดกรง
(ย)100x(ก)x200(ส)110cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด