กรงแบบฟาร์มสัตว์ แบบที่ 1

ชื่อกรง
    ก่อปูน ติดแผงประตูสแตนเลส
     กั้น12ห้อง ยกขอบปูนล้างพื้นระบายน้ำ
ขนาดกรง
  (ย)600x(ลึก)75x(ส)110cm.

กรงแบบฟาร์มสัตว์ แบบที่ 2

ชื่อกรง
    ก่อปูน ติดแผงประตูสแตนเลส
    12ห้อง ยกขอบปูนล้างพื้นระบายน้ำ
ขนาดกรง
  (ย)480x(ลึก)75x(ส)100cm.

กรงแบบฟาร์มสัตว์ แบบที่ 3

ชื่อกรง
    กรงฟาร์มสัตว์ (ฺBIG SIZE สั่งพิเศษ)
    พื้นพลาสติก แบ่ง3ห้อง
ขนาดกรง
  (ย)600x(ก)207x(ส)150cm

กรงแบบฟาร์มสัตว์ แบบที่ 4

ชื่อกรง
    ฟาร์มล้อมรั้ว แบ่ง 3ห้อง
    ติดพัดลม เดินไฟส่องสว่าง
ขนาดกรง
  (ย)450x(ลึก)200x(ส)200cm.