NO.1

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์5 /3ชั้น /6ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.2

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์3 /2ชั้น /4ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)200cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.3

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์5 /2ชั้น /4ห้อง
    มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)200cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.4

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์5 /2ชั้น /4ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.5

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์5S /2ชั้น /6ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.6

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์6+3A (7ห้อง)
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก (2ชั้น)
*ขนาดกรง
    (ย)300x(ก)97x(ส)170cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.7

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์6 /2ชั้น /2ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.8

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์5 /3ชั้น /3ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.9

*ชื่อ
    กรงคอนโด 11ห้อง พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้ง พร้อมคอกในตัว
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)70cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.10

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์6 /2ชั้น /2ห้อง
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.11

*ชื่อ
    กรงคอนโด เบอร์3 (2ชั้น 2ห้อง)
    ไม่มีมุ้งลวด พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)230cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บางแก้ว ไซบีเรีย สปิท บีเกิล
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด