กรงสแตนเลสติดแอร์ แบบที่ 1

*ชื่อ
    กรงสแตนเลสติดแอร์ 10 สแลท
    พร้อมหลังคาเพิงเหงน เมทัลชีท
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)207x(ก)157x(ส)140cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บีเกิล โกลเด้น เซนเบอร์นาด
    และสุนัข เล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

กรงสแตนเลสติดแอร์ แบบที่ 2

*ชื่อ
    กรงสแตนเลสติดแอร์ เบอร์ 1
    พร้อมหลังคาเพิงเหงน เมทัลชีท
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บีเกิล โกลเด้น เซนเบอร์นาด
    และสุนัข เล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

กรงสแตนเลสติดแอร์ แบบที่ 3

*ชื่อ
    กรงสแตนเลสติดแอร์ 24 สแลท
    พร้อมหลังคาเพิงเหงน เมทัลชีท
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)247x(ก)307x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บีเกิล โกลเด้น เซนเบอร์นาด
    และสุนัข เล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

กรงสแตนเลสติดแอร์ แบบที่ 4

*ชื่อ
    กรงสแตนเลสติดแอร์ 5 สแลท
    พร้อมหลังคาเพิงเหงน เมทัลชีท
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)247x(ก)307x(ส)220cm.
*เหมาะกับสุนัข
    บีเกิล โกลเด้น เซนเบอร์นาด
    และสุนัข เล็ก-กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด