No.1

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    สูง 180cm.  มุ้งลวดสีชา
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)180cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.2

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    สูง 180cm.  แบบตะแกรงหยิก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)180cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.3

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์3 มีชั้นนอน
    สูง 180cm.  
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)180cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.4

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    ยาว 150cm.  มุ้งลวดสีชา
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.5

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    สูง 180cm.  มุ้งลวดสีขาว
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)180cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.6

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส เบอร์5 มีชั้นนอน
    สูง 130cm.  พร้อมหลังคามุมฉาก
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)130cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์

No.7

*ชื่อ
    กรงแมวสแตนเลส แบบแบ่งห้อง
    2ชั้น4ห้อง มีชั้นนอนแมว
*ขนาดกรง
    (ย)130x(ก)67x(ส)160cm.
*เหมาะกับแมว
    แมวทุกสายพันธุ์