กรงสแตนเลส งานสั่งทำ แบบที่ 1

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    ลูกกรงแบบตะแกรงลวดหยิก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

กรงสแตนเลส งานสั่งทำ แบบที่ 2

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ และพัดลม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว สปิท
    และสุนัขขนาด กลาง ทุกชนิด

กรงสแตนเลส งานสั่งทำ แบบที่ 3

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    แบ่งห้อง 2 ห้อง ประตูไม่เต็มบาน
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

กรงสแตนเลส งานสั่งทำ แบบที่ 4

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์6 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

กรงสแตนเลส งานสั่งทำ แบบที่ 5

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส รูปตัวแอล
    สำหรับสัตว์เล็ก ห้องทดลอง แล็ป
*ขนาดกรง
    (ย)300x(ก)60x(ส)65cm.
*เหมาะกับสัตว์
    นก หนู กระรอก กระต่าย งู

NO.6

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด ขากรงสูง
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.7

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์0 พื้นพลาสติกทึบ
    มีหลังคามุมฉากอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)187x(ก)107x(ส)140cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ล็อตไวเลอร์ เชาว์เชาว์ เชนเบอนาด
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.8

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์1 พื้นพลาสติก
    แบ่งห้อง 2 ห้อง มีหลังคา-พัดลม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.9

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์0 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)187x(ก)107x(ส)140cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ล็อตไวเลอร์ เชาว์เชาว์ เชนเบอนาด
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.10

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ และพัดลม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว สปิท
    และสุนัขขนาด กลาง ทุกชนิด

NO.11

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์2 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ และพัดลม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)127x(ก)107x(ส)125cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.12

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาติกทึบ
    มีหลังคาพลาสติกทึบ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว สปิท
    และสุนัขขนาด กลาง ทุกชนิด

NO.13

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาสติก
    ติดมุ้งลวดสีชาดำ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว สปิท
    และสุนัขขนาด กลาง ทุกชนิด

NO.14

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.15

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์6 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.16

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    สำหรับสุนัขขนาดเล็ก และเกือบกลาง

NO.17

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาแบบแผ่นเรียบโพลีฯ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    สำหรับสุนัขขนาดเล็ก และเกือบกลาง

NO.18

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    มีประตู2ด้าน (ด้านข้างและด้านหน้า)
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.19

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.20

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.21

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    ติดมุ้งลวดสีชาดำ
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.22

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์6 พื้นพลาสติก
    มีหลังคามุมฉากใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.23

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์5 พื้นพลาสติก
    ไม่มีมุ้งลวด (เปิดด้านบนกรงได้)
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.24

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3 พื้นพลาสติก
    ติดมุ้งลวดสีชาดำ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว สปิท
    และสุนัขขนาด กลาง ทุกชนิด

NO.25

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    หลังคาเรียบโพลีฯ มีพัดลมข้างกรง
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    สำหรับสุนัขขนาดเล็ก และเกือบกลาง

NO.26

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์2 พื้นพลาสติก
    มีหลังคาโค้งโพลีฯ และพัดลม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)127x(ก)107x(ส)125cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.27

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์1 พื้นพลาสติกทึบ
    ประตูกรงแบบบานเลื่อน
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)157x(ก)107x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    โกลเด้นฯ ไซบีเรีย บางแก้ว
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด

NO.28

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์3A5 พื้นพลาสติก
    ติดมุ้งลวดสีชาดำ
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)97x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

   
NO.29

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์6 พื้นไม้เฌอร่า
    มีหลังคาทรงปั้นหยาใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.30

*ชื่อ
    กรงสแตนเลส เบอร์4 พื้นพลาสติก
    มีหลังคามุมฉากใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (สูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    สำหรับสุนัขขนาดเล็ก และเกือบกลาง