กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 0

ขนาดกรง
(ย)186x(ก)107x(ส)140cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด2บาน (1บานใหญ่/1บานเล็ก)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 1

ขนาดกรง
(ย)156x(ก)107x(ส)130cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด2บาน (1บานใหญ่/1บานเล็ก)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 2

ขนาดกรง
(ย)126x(ก)107x(ส)125cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน (อยากได้เพิ่มสั่งทำได้)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 3

ขนาดกรง
(ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน (อยากได้เพิ่มสั่งทำได้)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 3A

ขนาดกรง
(ย)107x(ก)97x(ส)100cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด2บาน (1บานใหญ่/1บานเล็ก)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 4

ขนาดกรง
(ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน (อยากได้เพิ่มสั่งทำได้)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 5

ขนาดกรง
(ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน (อยากได้เพิ่มสั่งทำได้)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 5L

ขนาดกรง
(ย)130x(ก)67x(ส)80cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน (อยากได้เพิ่มสั่งทำได้)
-ถาดรองสแตนเลส 2ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด3นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก

กรงสแตนเลส ยอดนิยม เบอร์ 6

ขนาดกรง
(ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
-ติดมุ้งลวดรอบด้าน
-พื้นแบบพลาสติกมีรู ไม่อับชื้น
-ประตูเปิด1บาน
-ถาดรองสแตนเลส 1ใบ
-พร้อมล้อเลื่อน แบบล็อคได้ ขนาด2นิ้ว
-ลูกกรงแบบท่อกลม แข็งแกร่งมาก