ขอนนก T-StanD แบบที่ 1


*ขนาดกรง
    (ย)70x(ก)30x(ส)130cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

ขอนนก T-StanD แบบที่ 2


*ขนาดกรง
    (ย)70x(ก)30x(ส)130cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

ขอนนก T-StanD แบบที่ 3


*ขนาดกรง
    (ย)70x(ก)30x(ส)130cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

ขอนนก T-StanD แบบที่ 4


*ขนาดกรง
    (ย)70x(ก)30x(ส)130cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

ขอนนก T-StanD แบบที่ 5


*ขนาดกรง
    (ย)70x(ก)60x(ส)130cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้