กรงนกสแตนเลส แบบที่ 1

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส หัวกรงโค้ง
    ลูกกรงท่อกลม พื้นสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)80x(ส)140cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 2

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส สี่เหลี่ยม
    2ชั้น 2ห้อง พื้นสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)55x(ก)55x(ส)170cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์เล็กทุกชนิด
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 3

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส ขาสูง พื้นสแตนเลส
    มีหลังคาทรงโค้งใบโพลีฯ
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)107x(ก)80x(ส)140cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 4

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส ขาสูง พื้นสแตนเลส
    มีหลังคาโค้งใบอลูมิเนียม ตะแกรงหยิก
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)70x(ก)70x(ส)140cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 5

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส สี่เหลี่ยม
    พื้นสแตนเลส ประตูเล็ก
*ขนาดกรง
    (ย)ุ60x(ก)60x(ส)80cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์เล็ก
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 6

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส สี่เหลี่ยม
    พื้นสแตนเลส หลังคาเรียบสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)ุ60x(ก)60x(ส)80cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์เล็ก
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 7

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส ขาสูง พื้นสแตนเลส
    มีหลังคาโค้งใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)70x(ก)70x(ส)140cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 8

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส ขาสูง พื้นสแตนเลส
    มีหลังคาโค้งใบเมทัลชีท ตะแกรงหยิก
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)90x(ก)90x(ส)180cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 9

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส แบบแขวน
    ทรงโดมกลม มี2ขนาด
*ขนาดกรง
    S : (ย)35x(ก)35x(ส)40cm.
    M : (ย)50x(ก)50x(ส)60cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 10

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส แบ่ง2ห้อง
    มีหลังคาเพิงหมาเหงน ตะแกรงหยิก
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)150x(ก)70x(ส)170cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 11

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส พื้นสแตนเลส
    มีหลังคาโค้งใบอลูมิเนียม
*ขนาดกรง (ความสูงไม่รวมหลังคา)
    (ย)150x(ก)120x(ส)200cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 12

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส หัวกรงโค้ง
    ลูกกรงแบบตะแกรงลวดหยิก
*ขนาดกรง
    (ย)110x(ก)90x(ส)170cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 13

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส หัวกรงโค้ง
    ลูกกรงท่อกลม พื้นสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)90x(ก)90x(ส)160cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้
  

กรงนกสแตนเลส แบบที่ 14

*ชื่อ
    กรงนกสแตนเลส ติดมุ้งลวด
    มีชั้นนกเกาะ ตะแกรงลวดหยิก
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)70x(ส)180cm.
*เหมาะกับนก
    นกสายพันธุ์ เล็ก-กลาง-ใหญ่
*สายพันธุ์อื่นๆ สั่งทำได้