NO.1

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส แบบ3A
    แบบมีมุ้งลวด เปิดมุ้งด้านบนได้
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.2

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส แบบถอดแยกกรง
    แบ่ง2ห้อง
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)107x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.3

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส ยาว แบ่ง2ห้อง
    ถอดกั้นห้องได้ ไม่มีพื้น
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.4

*ชื่อ
    คอกไม้ญี่ปุ่น ฐานรองสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)95x(ก)95x(ส)65cm.
    ผลิต3ขนาด (S,M,L)
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.5

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส แบ่ง2ห้อง
    ถอดกั้นห้องได้ พื้นสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)100x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.6

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์4
    ดามคานด้านบน พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.7

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์2
    พื้นสแตนเลส ปรับระดับพื้นได้
*ขนาดกรง
    (ย)127x(ก)107x(ส)100cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.8

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์3
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)115cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ไทยหลังอาน บางแก้ว
    และสุนัขขนาด เล็ก-กลาง

NO.9

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส แบ่ง3ห้อง
    พื้นพลาสติก ติดมุ้งลวด
*ขนาดกรง
    (ย)200x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.10

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5 ยาว 2ม.
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)200x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.11

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5 ยกขาสูง
    พื้นพลาสติก มีประตูเปิดเต็มบาน
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)110cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.12

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์3 ยกขาสูง
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)97x(ส)110cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.13

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์2 สูง 65cm.
    มีประตูด้านหน้าเต็มบาน
*ขนาดกรง
    (ย)127x(ก)107x(ส)65cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.14

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.15

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5 ไม่มีพื้น
    มีประตูเปิด
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.16

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.17

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์6
    พื้นพลาสติก
*ขนาดกรง
    (ย)80x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.18

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส แบ่ง2ห้อง
    ถอดกั้นห้องได้ พื้นสแตนเลส
*ขนาดกรง
    (ย)157x(ก)100x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.19

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5XL สูง 65cm.
    ไม่มีประตูด้านหน้า
*ขนาดกรง
    (ย)127x(ก)107x(ส)65cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

NO.20

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์5
    พื้นพลาสติก เปิดฝาด้านบนได้
*ขนาดกรง
    (ย)107x(ก)67x(ส)80cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ชเนาว์เซอร์ บีเกิล ปลั๊ก พุตเดิ้ล
    และสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด

     
NO.21

*ชื่อ
    คอกสแตนเลส เบอร์1XL ไม่มีพื้น
    มีประตูเปิด
*ขนาดกรง
    (ย)150x(ก)150x(ส)130cm.
*เหมาะกับสุนัข
    ล็อตไวเลอร์ เชาว์เชาว์ เชนเบอนาด
    และสุนัขขนาด กลาง-ใหญ่ ทุกชนิด